Vildtkendskab

Råvildt


Forbehold

Denne artikel kan tage udgangspunkt i et andet lands regler. Undersøg derfor hvilke regler der er gældende for dit land.


Bestanden af rådyr er vokset støt de sidste 40 år og er blandt jægerne i dag et af de mest eftertragtede vildtarter. Råbukken er således blevet et uhyre populært trofæ.

Capreolus capreolus, eller rådyret, er den mindste af de 4 hjortearter i Danmark. Skulderhøjden er på 60-90 cm, og kropslængden ligger på 90-130 cm, mens vægten typisk svinger fra omkring 15kg til hele 30 kg.

Dyrene begynder at fælde til foråret i april/maj måned - hvorefter den smukke og korte rødbrune pels frem. Når kulden sætter til i efteråret, trækker råvildtet atter i den tykke grålige vinterpels.


Et rådyr er ikke bare et rådyr


På jægersprog skelnes der mellem han- og hundyret:

  • Handyret kaldes for en råbuk eller bukken.
  • Hundyret føder lam og kaldes en rå.
  • Et smaldyr eller en smal-rå er en ung rå omkring et år, som endnu ikke har sat lam.
  • En gammelrå har sat lam - den kan sagtens være kun to år gammel.
Råvildt


Bukkens opsats

Bukken begynder at sætte sin opsats i vintermånederne, efter at den gamle opsats er kastet. I denne vækstproces er opsatsen dækket af et hudlag kaldet ’bast’. Basten forsyner opsatsen med næring under væksten, og føles næsten som fløjl. På engelsk kalder man et hjortegevir med bast for ’velvet’.

Råbukken begynder at feje sin opsats, når den er færdigudviklet. For nogle bukke er det allerede i marts, mens andre endnu ikke er færdigfejede når den danske bukkejagt går ind d. 16. maj. Opsatsen fejes på tynde grene og kviste, og farven afhænger af hvilke planter der er blevet brugt i fejningen.

Råbukken fortsætter med at feje sin opsats gennem hele sommeren indtil brunsten. Den bruger fejningen til at afsætte duftspor fra kirtler i panden og ved øjnene, samtidig med den laver skrabespor hvori den afsætter duft fra kirtler ved klovene, så rivaler kan se og lugte dens territorie.


Råvildt bast


Råen har forlænget drægtighed

I slutningen af juli og starten af august sætter parringssæsonen ind. Her vil råbukken forsøge at beslå alle råer på territoriet – og er derfor travlt optaget med at holde de andre bukke væk. Når råen er beslået (parret), går det befrugtede æg ind i et hvilestadie indtil januar, hvorefter fosteret så begynder at udvikle sig. Dette kaldes forlænget drægtighed.

Råen sætter et til tre lam i maj/juni måned. I starten forlader råen lammet for at søge føde, men efter relativt kort tid er lammene store nok til at følge råen i hendes færden. Et rålam er yderst udsat de første måneder af sit liv, og man regner med at op mod 60% af rålammene bliver taget af ræven.

Meget råvildt i Danmark

Øget skovrejsning, vintergrønne marker og masser af remiser og hegn giver gode betingelser for råvildtet. Man ved ikke, hvor stor den totale bestand er i Danmark, men den estimeres til at være på mere end en halv million individer. I Danmark nedlægges der over 100.000 rådyr hvert år. Dertil skal lægges alle de dyr, som omkommer i trafikken og dør af sygdomme. Trods dette er bestanden stabil og visse steder voksende. Dette illustrerer tydeligt hvor godt råvildtet har tilpasset sig den danske fauna, og hvor hurtig reproduktionsevnen er.

Der findes råvildt overalt

Man træffer råvildtet overalt, hvor der er egnet føde. Rådyr græsser ikke, men foretrækker friske skud eller ny spiret græs. Når man ser et rådyr gå og esse (spise), ser man hvordan de tager for sig af de forskellige planter og blomster. Råvildtet har 50-60 forskellige planter på spisesedlen.


Hvor kan råvildtet jages

Råvildtet er aldrig langt væk fra det læ, som træerne giver, og engarealer op til skovbryn er ofte en foretrukken lokalitet. Men i vore dages kulturlandskab kan man også træffe sommerbukken midt ude i en rapsmark, hvor den tager for sig af de olieholdige planter.

Når jægerne går på bukkejagt vælger de at tage ud en tidlig morgen, eller om aftenen en times tid før solnedgang. Det er dog også muligt at træffe råbukken midt på dagen. Det behøver ikke at være strålende solskin eller tørvejr, for bukken kan nedlægges i næsten alt slags vejr.


Råvildt


Hvornår må rådyret jages

Bukkejagten i Danmark ligger fra den 16. maj til 15. juli – altså i foråret. Jægeren sidder typisk i en skydestige, et tårn, eller pürscher sig ind på bukken. Ved pürschjagt er det vigtigt at komme tæt på dyret, hvorefter det nedlægges med riffel eller bue. Bemærk, at man i Danmark IKKE må bruge haglvåben på forårsjagten!

I Danmark må der både skydes rå og buk om efteråret. Råvildtjagten starter fra d. 1. oktober til udgangen af januar. Her jager man stadig på anstand, mens det bliver sværere og sværere at pürsche sig ind på dyrene i takt med, at mængden af vissent løv stiger. Til gengæld nedlægges der en del råvildt i forbindelse med driv- og trykjagt med riffel.

Der nedlægges også råvildt med haglvåben visse steder. Dette er fuldt forsvarligt og ganske effektivt, så længe man overholder den anbefalede maksimale skudafstand på 20 meter - kun sideskud og kun store hagl.


Våben og ammunition

De fleste nedlægger råvildt med riffel. Det kan diskuteres meget, hvad der er den perfekte råvildtkaliber eller kugle, for mulighederne er nærmest ubegrænsede fra 5.56 mm og opefter - bare kuglen overholder lovkravene: kuglevægt mindst 3,2 g (50 gr) og anslagsenergi E100 mindst 800 J.


Gear og grej til rådyrjagt


En jæger går aldrig ned på udstyr - men skal det skæres ned til et minimum, finder du her et godt bud:

  • Håndkikkert
  • Kniv til opbrækning
  • Bæresele til at transportere bukken tilbage til bilen
  • Balje man kan lægge dyret i så der ikke kommer blod ud i bilen
  • Myggespray
  • Varm kaffe til de kolde morgener

Deerhunter Sneaky


Rådyret: En kulinarisk oplevelse

Kødet fra rådyr smager herligt af vildt, og rådyrryg fra sommerbuk er ikke uden grund en vigtig ret på de fine restauranter i forsommeren. En nyskudt sommerbuk hvor ryggen skæres ud i små tournedoer der omvikles med bacon, smørsteges og flamberes i cognac, er simpelthen vidunderlig.

Dertil er den en god ide at servere friske nyopgravede kartofler og grønne asparges - Velbekomme.


Fakta


Jagt på råvildt i Danmark
Råbuk: 16.05 - 15.07 og 01.10 - 31.01
Rå og -lam: 01.10 - 31.01
Vær opmærksom på, at der kan være lokale jagttider!

Vildtudbytte i 2016/17: 106.482
Udbyttet er faldet med ca. 20.000 dyr i løbet af de sidste fem år. Dette kan måske skyldes, at råvildtsygen ikke længere kun er udbredt på Fyn, men også ses f.eks. på Sjælland. Bestanden vurderes dog stadig at være stabil de fleste steder.

Relaterede artikler

Nyhedsbrev

Cookie-anmodning

Vi indsamler statistik og data om brugeradfærd ved hjælp af cookies.

Ønsker du at give os mulighed for dette?