FT Spaniels

Working spaniels eller Field Trial Spaniels kaldes også Field Trial Cocker Spaniels (FT Cocker) og Field Trial Springer Spaniels (FT Springer). Disse to hunderacer har de seneste år oplevet en gevaldig popularitet hos danske jægere. Dette er der flere årsager til. Dels har jagtformen i Danmark ændret sig, men begge racer besidder egenskaber som stor energi, god kontakt til føreren, og gevaldig jagtlyst. Da racerne også er venlige og omgængelige, kombineret med en størrelse, som tiltaler mange danske jægere, er det for mange blevet den foretrukne jagthund. FT Spaniels tilhører gruppen af stødende og apporterende jagthunde. Racerne har et kort søg – under bøssen – og når hunden har fært af vildtet, vil den støde (flushe) fasanen, sneppen, agerhønen, haren etc, som den så skal respektere, så jægeren kan få en skudmulighed. Efterfølgende skal hunden udvise en apportering af det skudte vildt.

Spaniels historie
Ud fra malerier at dømme, så har spanielstyperne været kendte jagthunde i mange år. Helt tilbage fra før man havde skydevåben, brugte man disse spanielstyper til at drive fugle ind i store net, eller man lod hundene støde fugle, hvorefter man sendte en jagtfalk efter byttet.
Left
DEERHUNTER
Familiehund med masser af energi
Det er svært at præcisere, hvor racen spaniels har sin oprindelse fra, men det er nærliggende at tro racen stammer fra Spanien, og at de er blevet udbredt herfra. Langt tilbage i tiden – formentlig i 1500-tallet, delte man disse spanielstyper i 2 hovedtyper. Dels havde man Vand Spaniels, der fortrinsvis blev brugt til apportering og arbejde i vand. Desuden var der Land Spaniels som blev brugt til jagt på land. Sidstnævnte type blev yderligere opdelt, hvor man skabte Setting spaniels, der udviklede sig til stående hunde, mens andre blev videreudviklet til Springing spaniels og Cocking spaniels.
Right
DEERHUNTER

En hårdtarbejdende race

De spaniels vi i dag kender er efterkommere af disse typer af Land Spaniels, men den type spaniel vi i dag kender som FT Spaniels stammer dog fra England, hvor de er renavlet udfra deres jagt- og brugsegenskaber. Indtil slutningen af 2. Verdenskrig var spaniels i Storbritannien udelukkende benyttet som jagthunde, og hvalpe blev kun solgt til jægere. Efter 2. Verdenskrig var forbi, begyndte hundeudstillinger at blive meget populære i Storbritannien, hvilket betød, at de charmerende spaniels blev populære hos ”ikke-jægere”. Avlen af spaniels gik i to retninger, og der opstod midt i 1950’erne 2 avlsretninger af spaniels. Den oprindelige ”jagthund” og den nye ”udstillingshund”. Udstillere avlede i en retning, mens jægere avlede i en anden retning, og derfor talte man dengang om Show Spaniels og Working Spaniels. Jægerne krydsede ikke deres hunde med med disse show spaniels, men rendyrkede racen ud fra jagt- og brugsegenskaber efter devicen om ”brain before beauty”. Disse working spaniels eller Field Trial Spaniel” blev avlet med det formål, at skabe gode og velfungerende jagthunde.

Spaniels i Danmark

Selvom der i dag er mange spaniels i Danmark, så er det forholdsvis nyt med disse FT Spaniels i landet. De første hunde af racen blev importeret fra Storbritannien i begyndelsen af 1980érne. Mange elementer spiller ind, når det gælder denne popularitet, men som nævnt ovenfor, så er racerne fremragende til den jagtform vi kender i dag. Der er ingen tvivl om, at de ændrede jagtformer i Danmark gennem de sidste 50 år, har været medvirkende til racens popularitet. Tidligere gik man i højere grad på jagt i det åbne land efter bl.a. agerhøns, og her var de foretrukne racer de stående jagthunde. Men jagtkulturen har ændret sig i Danmark, hvor det nu ikke så ofte er markjagten der er det primære. Fuglejagten foregår i dag ofte i remiser, biotopbeplantninger, læhegn og mindre skovstykker, og til disse forhold egner spaniels sig helt ideelt. Jagtformen med stødende hunde og få antal skytter, rough shooting, er gennem de seneste årtier blevet fremtrædende, og med effektive og kortgående hunde, er denne jagtform højt værdsat. Derfor har FT Spaniels også vundet indpas hos den danske jæger. Entusiaster har gjort et stort arbejde for at finde de bedste avlshunde i bl.a. Storbritannien, således FT Spaniels har nået et højt niveau – og fortsat bliver forbedret. Etableringen i Danmark skete ikke uden sværdslag, da Dansk Kennel Klub havde en regel om, at hunde skulle have mindst en 2. præmie på udstilling for at kunne bruges i avl af stambogsførte hvalpe. Det gav problemer, da de på daværende tidspunkt bedste spaniels til jagt ikke kunne klare dette. Det var udgangspunktet for at danne Dansk Jagthunde Registrering, hvor hundene blev stambogsført. I 2014 har specialklubben - Klubben for FT Spaniels – indgået en aftale med Dansk Kennel Klub omkring stambogsføring, så man nu også kan stambogsføre FT Spaniels under DKK.

ORGANISATION

Forholdsvis hurtigt blev der taget initiativ til, at disse hunde blev organiseret i klubregi`. Derfor blev Klubben for F.T. Spaniels stiftet i 1996. Siden etableringen har klubben opnået stor medlemstilgang, og der er således i dag næsten 2000 medlemmer. Det er dermed en af de største klubber for jagthunde i Danmark. Klubben har rigtig mange aktiviteter året rundt – både for den nye og erfarne spanielejer. Der er mange tilbud om træning, lige fra hunden er hvalp til den færdige jagttræning. Her er dygtige og erfarne trænere klar til at hjælpe. Det er meget populært at gå på jagtprøver/markprøver med FT spaniels og FT cockere, og derfor afholdes der både træningsmarkprøver og anerkendte markprøver. Mange af disse prøver som afholdes om efteråret, ligner jagt med disse racer, og hundene bedømmes ofte af dommere fra England og Irland. Niveauet er højt og de bedste danske prøvehunde deltager også på de store mesterskaber i andre lande.

Høj intensitet

Cockeren er lidt mindre end springeren, og findes i mange forskellige farvevarianter – både som helfarvet og flerfarvet. De ensfarvede er typisk sorte, brune eller rødbrune(golden-farvede). Er de flerfarvede er de hyppigste farver sort/hvid, brun/hvid eller mere ”leverfarvet”. Der findes dog ”små springere” og ”store cockere”, så størrelsesforskellen er ikke nødvendigvis så udtalt. Når hundene arbejder i terrænet, så vil nogle hævde, at cockeren er en anelse mere selvstændig i sit søg, og ikke så kontinuerlig og systematisk som springeren. Ligeledes er der en forskel i bevægelsesmønsteret, stilen, hvor springere virker mere livlig i bevægelserne end cockeren. De to spaniels typer er livlige hunde, der kræver, at man motiverer, træner og motionere dem. Man siger, at det er ”tænd og sluk hunde”, forstået på den måde, at der er fuld aktivitet og masser af tempo, når man er ude og træne eller på jagt. Men når hundene er hjemme og inde i boligen, så er de rolige. Især sidstnævnte skal naturligvis støttes med træning, gode vaner og faste retningslinjer. Men FT Spaniels er charmerende og godmodige hunde, der er gode familiehunde og som hurtigt tilpasser sig omgivelserne. Men en spaniel skal motiveres, og den skal ud at bruge noget energi!!

Spaniels på jagt
Spaniels er primært avlet til at søge foran føreren, støde og lette vildtet, for derefter at apportere. Både springeren og cockeren er fantastiske jagthunde, og de er avlet med en fantastisk passion for primært at jage før skuddet – det skal dog siges, at en spaniel også er en fremragende apportør. De er hårdtarbejdende på jagt, og da det jo er en stødende hund, så er det helt nødvendigt, at den er dresseret til at arbejde i et kort søg – tæt på jægeren.
Left
DEERHUNTER

Tæt på hundeføreren

Det er da også dette hunden er avlet til – at jage tæt på føreren, og dermed afsøge området til siden og foran jægeren. Hundene arbejder med lav næseføring og livlige halebevægelser. Er der vildt, så skal hunden støde (flushe) vildtet, men aldrig længere væk, end at jægeren selv kan skyde de fugle eller det hårvildt der stødes. En god huskeregel kan være, at en spaniel i sit jagtsøg ikke skal søge mere end ca. 15 meter væk fra føreren. Hundene skal arbejde i et søg, hvor de udnytter vindforholdene og samtidig kommer frem i terrænet. En veldresseret spaniel, der er under kontrol, er eminent når der er mange fugle i terrænet. Hundene letter fuglene kontrolleret og i små mængder, så skytterne har større mulighed for at udnytte skudchancerne. Blandt andet derfor er evnen til at holde sig tæt ved føreren vigtig, og avlet dybt ind i hunden, det er dens natur... men det skal dog trænes! Det er bestemt ikke meningen, at en spaniel skal arbejde i et søg som en stående hund. Netop den gode kontakt til føreren, har været medvirkende til, at racen har fået stor succes. Racerne er velegnede og dygtige til jagt i områder med bevokset terræn, hvor vildtet traditionelt holder godt. Derfor er hundene også specialister i terræn med læhegn, biotopbeplantninger, mose, krat og skov, hvor de med stor energi søger for føreren. Det er imponerende at se en velfungerende spaniel arbejde. De giver sig selv 100 % og skåner ikke sig selv på trods af brombærkrat og andet vanskeligt terræn. Jeg synes deres arbejde er præget af stort mod, og det er fantastisk at se, hvordan de behersker de forskellige terræntyper.

En god apportør
Det er virkelig spændende at jage med en spaniel, og det er tydeligt at se, når den har vildt i næsen. Hvor en stående hund tager stand, så reagerer en spaniel med at blive meget målbevist, halebevægelserne intensiveres og intensiteten på hunden øges. Det er fascinerende når en spaniel støder en fugl, for en brøkdel efter at udvise spontan respekt ved promte at sætte sig, så skytten i ro og mag kan afgive et skud. En spaniel er også en god apportør – både på land og i vand, og den kan uden problemer ”stå på post” med sin fører, hvor den så kan udføre apporteringsopgaverne på kommando.
Left
DEERHUNTER

TRÆNING AF SPANIELS

Klubben for FT Spaniels har rigtig mange tilbud om hjælp til træning og det er en god ide` - specielt som førstegangsejer af en spaniel – at melde sig til nogle af disse træningsarrangementer. En velfungerende spaniel er fantastisk, men de har også en stor jagtlyst og tager dette overhånd, så er det ikke svært at forstille sig, hvordan de vil opføre sig på jagt uden den rigtige træning. Spaniels skal være meget lette at træne, og netop det at være samarbejdsvillig og dresserbar, bliver der i avlsarbejdet gjort ekstraordinært meget ud af. Samarbejdet med hunden skal naturligvis trænes, men det betyder også, at en førstegangsejer af en FT spaniel eller cocker, har mulighed for at træne dem til et højt niveau. Søgstræning og apportering ligger naturligt i en spaniel, men det skal naturligvis trænes. Det er vigtigt, at en spaniel trænes med lydighed, hvor klassiske discipliner i grundtræningen som at sidde (”sit”), ”bliv”, komme når man kalder, gå pænt i snor og uden, samt ikke mindst ”ro på post”, skal være helt i orden, inden hunden kommer med på jagt. Spaniels er meget nysgerrige og vil gerne undersøge fært, og netop derfor er det vigtigt, at man træner grunddisciplinerne.

MERE INFORMATION

Klubben for FT Spaniels har mange informationer på deres hjemmeside www.ftspaniels.dk og der er mange aktiviteter rundt i hele landet. På hjemmesiden er der film om spaniels på prøve – bl.a. deres mesterskab, samt klip med træningstip og jagtsituationer. Held og lykke med din spaniel.

FÅ FLERE JAGTTIPS

 • Tips til brug af Hochsitz/ Jagtstige
 • Retriverne
 • Hvornår kan hunden komme med på jagt
 • Opsætning af vildtkamera
 • 10 tips til at forbedre langdistance- skydning
 • 5 tips til at forbedre din buejagt
 • DE STÅENDE KONTINENTALE JAGTHUNDE
 • Hvalpetræning
 • 5 tips - jagt med natkikkert
 • hvalpen flytter ind
 • Hvilken hvalp i kuldet skal være min
 • Hvilken jagthund skal jeg vælge?
 • Socialisering af hvalpe
 • De stående engelske jagthunde